Greenways Virtual Tour 1 - Prague - Tábor

slideshow image
On the way to trail head in Prague